• regularnym rozkładem węglików w całej objętości napoiny,
 • wysoką jakością,
 • odpornością na ścieranie potwierdzoną testami, zgodnie z normami ASTM G65.

 • okładziny młynów
 • łopaty i obudowy wentylatorów
 • rury oraz kolana
 • wykładziny mieszalników betonu i mieszadła
 • podajniki zgrzebłowe
 • lemiesze i mieszadła
 • sita
 • zsypy
 • systemy odpylania